Therapeutische en orthopedagogische praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen.


Laetus = Latijn voor blij & vrolijk

Kinderen zijn steeds in ontwikkeling. Soms loopt die ontwikkeling wat trager of blokkeert ze even. Kinderen en jongeren kunnen daar zelf heel verward en ongelukkig door geraken.
Wij gaan samen met hen, hun ouders en eventueel andere begeleiders op zoek hoe we hen meer zelfvertrouwen kunnen geven, hoe ze weer blije kinderen en jongeren kunnen zijn.

Als volwassene kan je in verschillende fasen van je leven moeilijkheden ervaren. In onze praktijk kan je bij de psychotherapeuten terecht voor individuele of relatietherapie. Zij werken vanuit verschillende invalshoeken.

Klik even verder om te kijken welk aanbod het best bij jou past.
Orthopedagogie

– leerproblemen
– aandachtsproblemen
– werkhouding
– studiebegeleiding

Diagnostiek

– afname IQ test
– screening rekenen
– screening aandacht
– screening concentratie

Kinesitherapie

– pre- & postnatale begeleiding
– ademhaling
– relaxatie
– babymassage
– algemene kinesitherapie

Psychomotorisch therapie

– schrijfhouding
– werkhouding
– grove & fijne motoriek
– ruimtelijk-visuele problemen

Psychotherapie

– integratieve therapie
– creatieve vormgeving
– zandspeltherapie

Studiemethodiek

– leren leren
– plannen
– organiseren
– structureren

Werkhouding

– zelfinstructie
– planmatig werken
– zelfcontrole
– taakspanning

Leerproblemen

– lezen & schrijven
– rekenen
– dyslexie & dyscalculie
– concentratieproblemen