Begeleiding

Begeleiding bij een leerprobleem of leerstoornis voor kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar

Een kind of jongere zonder leerprobleem, kan zich de leerstof en schoolse vaardigheden meestal zelfstandig eigen maken. Wanneer er echter sprake is van een leerprobleem of –stoornis, is dit niet zo vanzelfsprekend. Samen met het kind of de jongere gaan we op zoek naar hulpmiddelen, trucjes en manieren om bepaalde kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen. We proberen een aantal strategieën en methodes uit en werken verder met datgene dat het meest effectief blijkt voor dat kind of die jongere.

We werken hierbij zowel met schools als niet schools materiaal en proberen de ouders en de school zo goed mogelijk bij dit leerproces te betrekken. We verwachten dat er een open communicatie is tussen de ouders, de school en de therapeut. Deze samenwerking is noodzakelijk om een therapie succesvol te laten zijn.

Verbeteren van de werkhouding voor kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar

Kinderen en jongeren dienen een aantal werkhoudingvoorwaarden te beheersen vooraleer zij op een goede manier aan een opdracht kunnen beginnen. Daarnaast is het voor vele kinderen ook aangewezen dat zij zich een stapsgewijze manier van werken eigen maken om een opdracht op een meer zorgvuldige en correcte wijze te verkennen en uit te voeren. Hierbij gebruiken wij de zelfinstructiemethode van Meichenbaum, waarbij het kind of de jongere leert om zichzelf te sturen bij een bepaalde taak. Een goede werkhouding is voor elk kind zinvol, maar is zeker de moeite waard voor kinderen die impulsief, ongestructureerd of oppervlakkig te werk gaan.

Aanleren of verbeteren van de studiemethodiek voor jongeren van het secundair onderwijs

In de loop van het secundair onderwijs wordt de hoeveelheid te verwerken leerstof steeds groter, worden de jongeren steeds meer aangewezen op het zelfstandig verwerken ervan en kiezen ze vaak zelf wanneer en hoe lang ze iets instuderen. Sommigen ondervinden hierbij geen problemen, terwijl anderen er vanzelf niet in slagen om op een goede manier te studeren. Voor hen is leren leren noodzakelijk, is het belangrijk dat zij begeleid worden bij het studeren. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het leren maken van een realistische en zorgvuldige planning en leert de jongere hoofd- van bijzaken te onderscheiden door het maken van een samenvatting of een schema.