Ann Labey

OPLEIDING

Ik volgde een vierjarige opleiding tot Psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie te Berchem. “Interactioneel” duidt op de combinatie van verschillende elementen uit bepaalde psychotherapeutische stromingen. We gaan er immers van uit dat een probleem of levensthema vanuit verschillende hoeken kan en mag bekeken worden.

Aan bod komen technieken uit o.a. contextuele therapie, NLP, systeemtherapie, Jung, experiëntiële psychotherapie, cognitief-gedragsmatige therapie.

Bijkomend volgde ik een jaaropleiding Creatieve Vormgeving, ook aan de Educatieve Academie in Berchem.


AANDACHT VOOR HET CREATIEVE

Behalve op gesprekstherapie kunnen we ook beroep doen op “non-verbale” werkvormen. Zij zijn van belang omwille van een totaal andere bron die ze weten aan te boren bij elk van ons. Dit beeldend vormgeven gebruik ik vooral met kinderen, maar ook met volwassenen die hiervoor openstaan.

Zandspeltherapie biedt bijvoorbeeld veel voordelen bij jonge kinderen. Spelen is hun voornaamste bezigheid en op deze manier krijgen zij “greep” op de werkelijkheid. Als therapeut speel ik in op de rijkdom hiervan.


WELK DOEL HEBBEN WE VOOR OGEN ?

Bij het intakegesprek maken we samen een overzicht van het thema in je leven dat aandacht vraagt. Van hieruit formuleren we een doel. Daar werken we dan samen naartoe.

De concrete invulling kan zeer verscheiden zijn.


VOOR WIE & WELK PROBLEEM ?

Allerhande levensfaseproblemen bij zowel kinderen als volwassenen kunnen aan bod komen.

De manier van werken sluit ook niets uit en gaat in op elke vraag.

Er zijn geen kant en klare oplossingen: hoe we een doel bereiken en hoe we de weg er naartoe invullen, houdt in de eerste plaats rekening met de eigenheid van iedere persoon.