Charlotte Thielemans

ACHTERGROND

In 2012 startte ik op vrijwillige basis in praktijk Laetus, om vertrouwd te raken met de werking en aanpak van kinderen met leermoeilijkheden. Sindsdien maak ik met veel enthousiasme deel uit van het team.

In 2013 behaalde ik mijn lerarenopleiding aan de Ugent.
Ik werkte één jaar als BLIO- leerkracht in het buitengewoon onderwijs.
Intussen ben ik reeds enkele jaren werkzaam als zorgcoördinator in een Brusselse basisschool.


WERKWIJZE

Een open communicatie met alle begeleiders van het kind is belangrijk voor mij. In de eerste plaats zijn dit de ouders, die hun kind het beste kennen. Ook de school en eventueel andere betrokkenen zijn voor ons een noodzakelijke schakel in het proces en we streven naar een goede samenwerking tussen de verschillende partijen.

Ik tracht dit te bereiken door regelmatige evaluatiemomenten met ouders, een heen- en weerschrift tussen de school en therapeut, contact per telefoon of via e-mail met de school en overlegmomenten met alle betrokkenen. Dit alles met als doel de kinderen op een positieve manier te ondersteunen in hun ontwikkeling en schoolloopbaan.