Pascale Roelandts

ACHTERGROND

Als kind heb ik persoonlijk ervaren hoe groot de invloed kan zijn van leerkrachten, ouders, grootouders op het welbevinden en de ontwikkeling van een kind. Ligt de focus enkel op wat een kind niet goed kan of eerder op de sterke punten en talenten van een kind. Dat maakt een wereld van verschil uit!

Als kindertalentenfluisteraar en aanhanger van de positieve psychologie draag ik ertoe bij dat: meer en meer kinderen hun talenten ontdekken en studiekeuzes maken, die nauwer aansluiten bij hun talenten. Kortom ik wil mijn persoonlijke bijdrage leveren zodat kinderen sterker, veerkrachtiger en blijer in het leven staan. Door het kind en zijn ouders inzichten te doen verwerven, leren zij hoe het kind door inzet van zijn talenten beter kan omgaan met wat moeilijker of minder goed gaat.

Ik heb een master in de Klinische Psychologie (VUB) (erkenningsnummer 672109434) en tal van extra opleidingen gevolgd: Kindertalentenfluisteraar (2017), Kinder- en jongerencoach (2016), Heartfulness (2016), Burn-out Coach (2015), Master in NLP (2015), Mindfulness (2013) en Geweldloze communicatie (2011).

Als psycholoog geef ik individuele begeleidingen aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Sinds ongeveer 8 jaar werk ik met kinderen en jongeren met leerproblemen en leerstoornissen. Ik vind het erg belangrijk om kinderen en jongeren te motiveren om efficiënt en begrijpend te studeren, zodat ze vragen durven stellen aan de leerkracht. Af en toe werk ik zelf ook als tijdelijke leerkracht in het middelbaar onderwijs.


DOELGROEP

Vooral jongeren, maar ook jongere kinderen, die problemen hebben met plannen, werkhouding, concentratie help ik om te “leren leren”.

Jongeren met dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme …. help ik met praktische tips en tools, zodat hun “rugzakje”gemakkelijker te dragen valt.


WERKWIJZE
Tijdens het intakegesprek wil ik een inzicht krijgen in de reden van de aanmelding, m.a.w. waar heeft het kind en/of zijn ouders last van. Maar ik wil ook weten wie de kring (o.a. (groot)ouders, leerkrachten, broers/zussen, sport coach, ….) rond het kind vormt. De kring werkt nl. ondersteunend zodat het kind zijn problemen beter aankan.

Daarom vind ik het belangrijk om de ouder(s) aan het einde van elke sessie(s) te vertellen hoe we te werk gaan, welke opdrachten het kind meekrijgt en hoe de kring rond het kind daarin versterkend kan werken.