Veerle Platteau

ACHTERGROND

Wat begon als ‘willen werken met kinderen en jongeren’ vertaalde zich concreet in mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de KULeuven. De afstudeeroptie leerproblemen gaf me de nodige theoretische bagage om kinderen en jongeren te begeleiden bij het (schools) leren.

Mijn stage in de Pedagogische Prakijk Sandra Kolen (Kessel-Lo) gaf mij de bevestiging dat dit ook de weg was die ik verder wilde inslaan. In 2004 zette ik samen met Yennik de stap om onze ‘eigen’ praktijk uit te bouwen in Vilvoorde. Laetus was een feit.

Naast de praktijk werk ik als zorgcoördinator in het basisonderwijs, waar ik tracht leerkrachten te ondersteunen in het afstemmen van het aanbod op de noden van de (individuele) kinderen om zo optimale ontwikkelings- en leerkansen te creëren.


DOELGROEP

Lagere schoolkinderen voor wie het schoolse leerproces minder vlot verloopt omwille van moeilijkheden bij het (leren) lezen, schrijven of rekenen, de werkhouding of de concentratie.

Jongeren die in het secundair onderwijs worstelen met hun studiemethode of hun werk niet weten te plannen en hierdoor vastlopen.


WERKWIJZE

Tijdens een eerste gesprek met de ouders (en eventueel het kind of jongere) verkennen we de situatie en brengen we de hulpvraag in kaart. Afhankelijk van deze hulpvraag volgt nadien een onderzoeksfase of wordt de (wekelijkse) begeleiding opgestart. We vinden het belangrijk om te vertrekken vanuit de sterktes van elk kind, met nadruk op individuele ondersteuningsnoden.

Een open communicatie met alle begeleiders van het kind is belangrijk voor ons. In de eerste plaats zijn dit de ouders, die hun kind het beste kennen. Ook de school en eventueel andere betrokkenen zijn voor ons een noodzakelijke schakel in het proces en we streven naar een goede samenwerking tussen de verschillende partijen. We trachten dit te bereiken door regelmatige evaluatiemomenten met ouders, een heen- en weerschrift tussen de school en therapeut, contact per telefoon of via e-mail met de school en overlegmomenten met alle betrokkenen. Dit alles met als doel de kinderen op een positieve manier te ondersteunen in hun ontwikkeling en schoolloopbaan.