Yennik Meert

ACHTERGROND

Op een mooie zomerdag, ergens na mijn allerlaatste examen, besloot ik wat spontane sollicitatiebrieven te schrijven. Eén daarvan werd naar de praktijk van Sandra Kolen in Kessel- Lo gestuurd.
Zij gaf me de kans om bij haar te starten en ik leerde er ‘in het echt’ wat rekenstoornissen, werkhoudingsproblemen en ADHD zijn. Na enkele boeiende en leerrijke jaren besloten Veerle en ik het erop te wagen en een praktijk in Vilvoorde op te starten. Dat was een goede beslissing, we leerden heel wat bij van onze cliënten, maar ook van de collega ’s die ondertussen bij ons team horen.

Daarnaast werk ik reeds verschillende jaren op het CLB GO! van Vilvoorde en heb ik ervaring in het buitengewoon onderwijs. De combinatie met de begeleidingen in de praktijk zie ik als een verrijking voor beide settings: langs de ene kant ken ik de school- en CLB- werking erg goed, maar ik merk ook welke impact een leerprobleem op kinderen en hun ouders heeft en wat ze nodig hebben om zich beter te voelen op school en thuis.


DOELGROEP

Lagere schoolkinderen voor wie het schoolse leerproces minder vlot verloopt omwille van moeilijkheden bij het (leren) lezen, schrijven of rekenen, de werkhouding of de concentratie.

Jongeren die in het secundair onderwijs worstelen met hun studiemethode of hun werk niet weten te plannen en hierdoor vastlopen.


WERKWIJZE

Tijdens een eerste gesprek met de ouders (en eventueel het kind of jongere) verkennen we de situatie en brengen we de hulpvraag in kaart. Afhankelijk van deze hulpvraag volgt nadien een onderzoeksfase of wordt de (wekelijkse) begeleiding opgestart. We vinden het belangrijk om te vertrekken vanuit de sterktes van elk kind, met nadruk op individuele ondersteuningsnoden.

Een open communicatie met alle begeleiders van het kind is belangrijk voor ons. In de eerste plaats zijn dit de ouders, die hun kind het beste kennen. Ook de school en eventueel andere betrokkenen zijn voor ons een noodzakelijke schakel in het proces en we streven naar een goede samenwerking tussen de verschillende partijen. We trachten dit te bereiken door regelmatige evaluatiemomenten met ouders, een heen- en weerschrift tussen de school en therapeut, contact per telefoon of via e-mail met de school en overlegmomenten met alle betrokkenen. Dit alles met als doel de kinderen op een positieve manier te ondersteunen in hun ontwikkeling en schoolloopbaan.